menu

Savjeti za pakovanje pošiljka

1
Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti
Veoma je bitno da obratite pažnju na vrstu Vaše pošiljke i da budete svjesni da se ona transportuje zajedno sa drugim pošiljkama različite vrste (drvo, staklo, plastika, karton itd.). Iz tog razloga je potrebno da Vašu pošiljku zapakujete što adekvatnije kako se ista ne bi oštetila, da ne bi oštetila druge pošiljke ili povrijedila radnike koji njome rukuju.
2
Gabaritni predmeti
Ambalaža u koju pakujete Vašu pošiljku treba da bude čvrsta, neoštećena i po mogućnosti iz jednog dijela.
3
Tečnosti
Potrebno je da robu pakujete u čvrste kartonske ambalaže, ambalaže od stiropora ili neke druge vrste zaštitnog materijala. Razne vrste folija, kesa i najlona nisu adekvatna vrsta ambalaže za transport pošiljke.
4
Masne i teško topive materije
Kartonska ambalaža, ukoliko je nepopunjena može se oštetiti i potrebno je da se prostor između kartona i samog sadržaja pošiljke ispuni spužvom, stiroporom ili papirom.
5
Razne vrste suvih praškova
Gabaritnije pošiljke (haube, tehnika i sl.) ukoliko ne posjeduju originalnu, fabričku ambalažu, potrebno je da se zaštite načinom ranije objašnjenim, te da se stakleni dijelovi dodatno zaštite.
6
Razne vrste suvih praškova
Nakon što se sadržaj uredno zaštiti, na ambalaži je potrebno naznačiti da je pošiljka lomljiva. Molimo Vas da imate u vidu da sa pošiljakama rukuju druga lica koja u neznanju mogu da se povrijede u slučaju oštećenja staklenih dijelova pošiljaka.
7
Razne vrste suvih praškova
Ambalažu je potrebno zatvoriti. Poluotvorene ili otvorene pošiljke mogu dovesti do gubljenja, ispadanja ili oštećenja sadržaja iste.
8
Razne vrste suvih praškova
Sadržaj Vaše pošiljke mora biti prihvatljiv za transport i mora biti u skladu sa opštim uslovima poslovanja kompanije.
Copyright © X EXPRESS 2022. Sva prava zadržana.
Powered by limun.co