menu

Dodatne usluge

Pozivom na naš besplatan broj 080 05 1380 ili putem Online najave pošiljaka pored osnovnih usluga možete izabrati brojne dodatne usluge:

 
Isporuka tenderske dokumentacije
Tendersku dokumentaciju isporučujemo do vremenskog roka koji je naznačen od strane pošiljaoca.
 
Povrat dokumentacije
Vršimo uslugu povrata dokumentacije od primaoca pošiljaocu (fakture, otpremnice i sl).
 
Naplata pouzećem
Ako pošiljalac naznači da pošiljka ima određenu otkupninu, prilikom dostave kurir naplaćuje naznačeni iznos otkupnine koju vraćamo pošiljaocu.
 
Povrat zamjenske pošiljke
Uslugu preuzimanja zamjenske pošiljke od primaoca vršimo pri dostavi glavne pošiljke, nakon čega zamjensku pošiljku uručujemo prvobitnom pošiljaocu.
 
Otvaranje pošiljke
Ukoliko ste tako naznačili, prilikom dostave ćemo omogućiti primaocu vizuelni pregled sadržaja paketa, ali bez mogućnosti testiranja, uključivanja i probavanja.
 
Osiguranje pošiljke
Brinemo o vrijednosti Vaših pošiljaka i nudimo mogućnost da dodatno osiguramo sve pošiljke veće vrijednosti, koje prelaze limite osnovnog osiguranja.
 
SMS obavještenje
Nudimo uslugu obavještavanja naših klijenata: o preuzimanju pošijke, statusu pošiljke, o iznosu otkupnine koju korisnik očekuje.
 
Web klijent servis
Omogućava ugovorenim korisnicima online najavu pošiljaka, evidenciju primaoca, pregled pošiljaka i izvještavanje. Za sve korisnike usluga kompanije X Express omogućeno je praćenje pošiljaka na zvaničnoj web stranici kompanije X Express.
 
Zadržavanje i čuvanje pošiljaka
Ukoliko korisnik usluga nije u mogućnosti preuzeti pošiljku na adresi, pošiljka se može zadržati do dogovorenog termina.
 
Hitna pošiljka (vremenski ograničena dostava)
Pošiljalac može naznačiti do kojeg tačno vremenskog roka se pošiljka mora isporučiti na željenu adresu.
Copyright © X EXPRESS 2022. Sva prava zadržana.
Powered by limun.co