DOSTAVA pošiljaka

Kompanija X EXPRESS posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, organizovana kroz devet distributivnih centara kojima pokrivamo ukupnu teritoriju. Pozivom operatera u našem call centru, korisnici naših usluga mogu da naruče isporuku pošiljke iz bilo kojeg grada ili mjesta u Bosni i Hercegovini.

X Express

Osnovne usluge koje svakodnevno uspješno pružamo našim klijentima su:

1. Slanje dokumentacije

2. Slanje paketa

3. Slanje paleta

4. Slanje tenderske dokumentacije

5. Transport temperaturno osjetljivih pošiljаka

Svaku od osnovnih usluga definisali smo određenim paketom ili dodatnom uslugom:

1. Ekspres dostava

Podrazumijeva dostavu pošiljke na adresu primaoca do 12h narednog dana.

2. Naplata pouzećem

Usluga naplata pouzećem podrazumijeva isporuku pošiljke, uz preuzimanje otkupnine od primaoca.

Primaocu se uručuje pošiljka uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa naznačenog na tovarnom listu u korist pošiljaoca te pošiljke. Otkupni iznos se isplaćuje pošiljaocu na njegovoj adresi jedan radni dan nakon dostave pošiljke.

3. Povrat otpremnice

Sva pravna I fizička lica, kojima je potrebna potpisana potvrda o prijemu pošiljke od strane primaoca, mogu da koriste našu uslugu Povrat otpremnice. Prilikom isporuke, primalac je dužan da potpiše poseban dokument, koji se vraća pošiljaocu kao potvrda da je pošiljka isporučena.

4. SMS obavještenje o isporuci

Sve pošiljke aktivno pratimo u našem sistemu i pošiljaoca i primaoca obavještavamo o eventualnim razlozima odgađanja isporuke pošiljke potpuno besplatno. Ukoliko želite da budete obaviješteni putem sms-a i za sve pošiljke koje su redovno isporučene, kontaktirajte našu službu prodaje putem e-maila prodaja@x-express.ba

5. Zamjenski paket

Mi preuzimamo paket od vas, dostavljamo ga vašem kupcu, a zatim od tog istog kupca preuzimamo drugi paket koji dostavljamo na vašu ili neku drugu adresu u Bosni i Hercegovini.

6. Povrat ambalaže

Ukoliko označite ovu dodatnu uslugu na tovarnom listu, ambalaža u kojoj su bile upakovane zbirne pošiljke će, nakon isporuke biti vraćena na adresu pošiljaoca.

Procesu 4 koraka

Činimo sve da budemo što sigurniji, pouzdaniji i prije svega brži. X Express cijeni Vaše vrijeme.

VIŠE O NAMA

Najava pošiljaka

Najavite pošiljku putem web najave ili besplatnim telefonom.

Preuzimanje pošiljaka

Na vaš zahtjev, u najkraćem vremenu preuzimamo Vašu pošiljku.

Distribucija & Transport

Preko kurirske službe i distributivnih centara, Vaša pošiljka je sigurna i bezbjedna.

Dostava

U najkraćem vremenskom roku pošiljka je isporučena i Vi ste obavješteni o dospijeću.

UPUSTVO ZA PAKOVANJE

Detaljna uputstva za pakovanje pošiljaka

01

PREDMETI OD STAKLA I OSTALI LOMLJIVI PREDMETI

PREDMETI OD STAKLA I OSTALI LOMLJIVI PREDMETI (PREDMETI OD KERAMIKE, ELEKTRIČNA I RAČUNARSKA OPREMA) – pakuju se u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, na način kako bi svako trenje ili udaranje tokom transporta bilo spriječeno.

02

VEĆI GABARITNI PREDMETI

ŠOFERŠAJBE, BRANICI, HAUBE I DRUGI PREDMETI ČIJI OBLIK NE DOZVOLJAVA PAKOVANJE U KUTIJU – moraju se omotati tvrdim kartonom i ispuniti odgovarajućim zaštitnim materijalom na način da se obezbijedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu. Na sadržaj navedene pošiljke stavlja se oznaka “lomljivo” ili se ista piše na pošiljci.

03

TEČNOSTI

TEČNOSTI - trebaju biti zatvorene u potpuno nepromočivim posudama. Svaka posuda stavlja se u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni material za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara tako da se isti ne može otvoriti.

04

MASNE I TEŠKO TOPIVE MATERIJE

MASNE I TEŠKO TOPIVE MATERIJE (MAZIVA, TEKUĆI SAPUNI, KREMA, SMOLA I SL.) – moraju biti zatvorene u prvo pakovanje (kutija, platnena ili plastična vreća), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala kako bi se spriječilo isticanje sadržaja.

05

RAZNE VRSTE SUVIH PRAŠKOVA

RAZNE VRSTE SUVIH PRAŠKOVA – pakuju se u posudu (kutiju, vreću) od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona. Ove posude moraju biti stavljene u čvrstu kutiju, izrađenu od drveta, lima, plastike i sl., a prostor između kutija se mora ispuniti piljevinom ili nekom drugom zaštitnom upijajućom materijom.

Na Vrh