Obavještenje - Novi distributivni centar, Prijedor

Oktobar 15, 2018

Obavještenje – Novi distributivni centar, Prijedor

Obavještavamo korisnike usluga X express brze pošte da je otvoren novi distributivni centar - Prijedor. Distributivni centar se nalazi na adresi Željeznička kolonija bb, Prijedor.

Na Vrh